Χρηστικά

Ακυρώθηκαν οι έλεγχοι σε μεγάλες εταιρείες και επιστρέφονται φόροι!


Γλιτώνουν φόρους εκατομμυρίων ευρώ, λόγω ολιγωρίας των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, αλλά και λόγω «δημιουργικής ασάφειας» του νομοθετικού πλαισίου

Φόρους εκατομμυρίων ευρώ γλίτωσαν εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω ολιγωρίας των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, αλλά και λόγω «δημιουργικής ασάφειας» του νομοθετικού πλαισίου, η οποία επιλύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόκειται για τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από ιδιώτες ελεγκτές και εφόσον λάβουν «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό, δηλαδή δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις, η Εφορία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει την ευχέρεια εντός 18 μηνών να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 9% των περιπτώσεων αυτών.

Όμως, για τις υποθέσεις των ετών 2011, 2012 και 2013, η ΑΑΔΕ ξέχασε να τις ελέγξει και επιχείρησε να το κάνει αργότερα, καθώς με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών όρισε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στην πενταετία, όπως όλες. Αυτό όμως νομικά δεν ίσχυε.

Έτσι, ακολούθησαν αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που δικαίωσαν τις επιχειρήσεις και ήρθε ως επιστέγασμα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 320/2020) η οποία ακύρωσε οριστικά τους συγκεκριμένους ελέγχους, όπως και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

Σύμφωνα με το Σ.τ.Ε., εφόσον το Δημόσιο δεν είχε διενεργήσει και δεν είχε ολοκληρώσει  εντός του 18μήνου τον δικό του φορολογικό έλεγχο, οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται οριστικά περαιωμένες και παραγεγραμμένες μετά την πάροδο του 18μήνου. Δηλαδή για τις υποθέσεις αυτές η περίοδος παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου είναι 18μηνη κι όχι πενταετής.

Με την ίδια απόφαση του Σ.τ.Ε., επανέλεγχος στις υποθέσεις αυτές από το Δημόσιο μπορούσε να διενεργηθεί μετά την πάροδο του 18μήνου αλλά εντός της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, μόνο εφόσον διαπιστώνονταν βαρύτατα αδικήματα που αφορούν σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά επιχειρήσεις ή έκδοση ή λήψη πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Το χειρότερο, για το δημόσιο, είναι πως η Εφορία θα πρέπει να επιστρέψει τα ποσά των φόρων και των προστίμων που κατέβαλαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Ποιες εταιρείες αφορά το φορολογικό πιστοποιητικό

Το φορολογικό πιστοποιητικό αφορά Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία και «κλείνουν» ισολογισμό με ημερομηνία 30/06/2011 και μετά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν.3190/1955, οι ΑΕ και Ε.Π.Ε. ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές όταν σε δυο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δυο (2) από τα τρία (3) παρακάτω κριτήρια: 

  • Σύνολο Ενεργητικού > €2,5 εκ., 
  • Καθαρός Κύκλος Εργασιών > €5 εκ.
  • Μέσος Όρος Προσωπικού > 50 άτομα

Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ.

Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Δεδομένου ότι στην Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρεται ρητά ποιες εταιρείες θεωρείται ότι ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές για σκοπούς έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, αναμένεται σχετική διευκρίνιση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα