Ενέργεια

Δεν ακυρώθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τον ΟΤΕ


Δεν αληθεύει τελικά η πληροφορία που δόθηκε σε ανακοίνωση της ομοσπανδίας εργαζομένων του ΟΤΕ, ότι η εταιρεία ακυρώνει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Η αλήθεια είναι ότι υλοποιείται κανονικά, αλλά για φέτος έγιναν δεικτές 320 αιτήσεις αποχώρησης, με τις οποίες εξαντλείται το προϋπολογισθέν κονδύλι για αποζημιώσεις και λοιπά κίνητρα.

 Το πρόγραμμα θα συνεχισθεί την επόμενη χρονιά και θα γίνουν δεκτές κατά προτεραιότητα αιτήσεις που δεν  κατέστη δυνατό να ικανοποιηθούν φέτος.

Επισημαίνεται ότι λόγω των ισχυρών οικονομικών κινήτρων που δόθηκαν, υπεβλήθησαν εκατοντάδες αιτήσεις από εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Παρερμηνεύοντας το ότι δεν μπορούν να  γίνουν δεκτές φέτος πέραν των 320 αιτήσεων, η ΟΜΕ-ΟΤΕ ανέφερε εσφαλμένα ότι η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε πως «τελικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εθελούσιας και ότι ακυρώνει το Β΄ πρόγραμμα και εξετάζει νέο πρόγραμμα για το 2020».

Ξεκινώντας από αυτή την παρερμηνεία, βάλλει κατά της διοίκησης του Οργανισμού για τον τρόπο χειρισμού του θέματος.

Διαβάστε επίσης