Τράπεζες

Αλλαγές στην Εθνική - Στο ΔΣ ο Γκ. Χαρδούβελης


Με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προχωρούν οι αλλαγές στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, όπως προκύπτει και από σχετική ανακοίνωση.
 
Με τις επικείμενες  αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής θέση μη εκτελεστικού αντιπροέδρου πρόκειται να αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκίκας Χαρδούβελης, που είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά και οικονομικός σύμβουλος του Κ. Σημίτη

Ο Γ. Χαρδούβελης ως φαίνεται δεν εμπίπτει στα κωλύματα περί «πολιτικώς εκτεθειμένων πρόσωπων», που έχει θεσπίσει ο SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός), αφού έχει παρέλθει η απαιτούμενη τετραετία χωρίς την ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης, για τα μη εκτελεστικά μέλη των τραπεζικών Διοικητικών Συμβουλίων.
 
Η σημερινή ανακοίνωση του ΤΧΣ για τις αλλαγές στην Εθνική έχε ως εξής:

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» «το Ταμείο»), ανακοινώνει ότι έχει συμφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μια σειρά βελτιώσεων σε θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης της Τραπέζης, σύμφωνα με εισηγήσεις που προσφάτως κατέθεσε στον Πρόεδρο αυτής.

Το Ταμείο, στηρίζει πλήρως την διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, στην υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και είναι πεπεισμένο ότι οι επικείμενες αλλαγές θα ενισχύσουν σημαντικά τη θεσμική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεισφέροντας κατ’ επέκταση στη συνολική περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης.

Το Ταμείο ενεργεί πάντοτε, στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου που του έχει ανατεθεί με τον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και με την ιδιότητα του ενεργού μετόχου, το Ταμείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις συστημικές τράπεζες προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης της εταιρικής διακυβέρνησης αυτών».

Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις τριών μη εκτελεστικών μελών (Eva Cederbalk, Χάρης Μάκκας και Ιωάννης Ζωγραφάκης) του ΔΣ της Εθνικής και ενός εκτελεστικού (Παναγιώτης Δασμάνογλου).
 
Ο Π. Δασμάνογλου, όπως ήταν προγραμματισμένο, παραμένει Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια καθήκοντα.

Τις αλλαγές στο ΔΣ της Εθνικής θα εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας, που ορίστηκε για την 31η Ιουλίου.