Τράπεζες

Nέο πρόγραμμα εθελουσίας στην Alpha Bank


Κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης σε όσους τραπεζοϋπαλλήλους εργάζονται στο δίκτυο 10 νομών προσφέρει η Alpha Bank, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού μέρους των εργασιών της και περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Τα κίνητρα που θα δοθούν είναι αντίστοιχα του προγράμματος, το οποίο έτρεξε το περσινό καλοκαίρι, αλλά τώρα θα αφορά σε υπαλλήλους, που εργάζονται στους νομούς Λασιθίου, Χανίων, Αχαίας, Βοιωτίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Σε όσους ενταχθούν θα παρέχονται οι εξής δύο επιλογές: α) εφάπαξ αποζημίωση, β) τριετής άδεια μετ' αποδοχών και καταβολή μέρους της αποζημίωσης στη λήξη της.

Η εφάπαξ αποζημίωση περιλαμβάνει α) τη νόμιμη αποζημίωση (βασική παροχή), όπως προκύπτει με βάση τις τακτικές αποδοχές μηνός Μαΐου προσαυξημένες κατά 14/12 και τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, β) τα κίνητρα αποχώρησης και γ) τις ειδικές προσαυξήσεις.

Τα κίνητρα αποχώρησης είναι ηλικιακά και υπολογίζονται, βάσει των συμπληρωμένων ακέραιων ετών ηλικίας του υπαλλήλου κατά την 31η Μαρτίου 2019 και του εξής μαθηματικού τύπου:

- Για όσους είναι 58 ετών και άνω, οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές προσαυξάνονται κατά 25%

- Για όσους είναι μεταξύ 51 με 57 ετών, κατά 35%

- Για τις ηλικίες μετά 45 με 50, κατά 50%

- Για τις ηλικίες μεταξύ 40 με 44, κατά 45%

- Για όσους είναι μεταξύ 30 με 39 ετών, κατά 30%

- Για όσους είναι κάτω από 29 ετών, κατά 10%

Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ (μεικτά), ενώ όσοι κάνουν χρήση, θα συνεχίσουν να έχουν για δύο χρόνια κάλυψη από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της τράπεζας και θα διατηρήσουν τυχόν προνομιακά επιτόκια για εξυπηρετούμενα δάνειά τους.

Η δυνατότητα τριετούς άδειας

Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν να κάνουν χρήση της τριετούς υποχρεωτικής άδειας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 60% των τακτικών αποδοχών που είχαν τον περασμένο Μάρτιο, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας.

Με τη συμπλήρωση της τριετίας, η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και θα καταβληθεί μέρος της εφάπαξ παροχής. Οι πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις του ομαδικού ασφαλιστηρίου της τράπεζας θα ισχύουν για την περίοδο της τριετούς υποχρεωτικής άδειας.

Σημειώνεται ότι η Alpha διατηρούσε στις 31/12/2018 σχηματισμένη πρόβλεψη 59 εκατ. ευρώ για παροχή κινήτρων αποχώρησης προσωπικού. Το κόστος της περσινής εθελουσίας ανήλθε στα 44,3 εκατ. ευρώ για 626 άτομα.

Διαβάστε επίσης