Χρηστικά

Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Μεγαλώνει η λίστα των δικαιούχων


Μεγαλώνει η λίστα όσων «ανήκουν» στα ειδικά μισθολόγια και δικαιούνται αναδρομικά. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η καταβολή των αναδρομικών επεκτείνεται και στα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικου διδακτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στους ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Επίσης, σύμφωνα πάντα, με την ίδια τροπολογία,  η καταβολή των αναδρομικών αφορά πλέον και τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών και στο λοιπό προσωπικό.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τροπολογία:
Καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό και:

  • στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4575/2018,
  • στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Διαβάστε επίσης