Επιχειρήσεις

Ανοδικά οι πωλήσεις της Κανάκης


Σταθερή κερδοφορία κατέγραψε η εταιρεία αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής Στέλιος Κανάκης το 2018, ενώ παράλληλα, σημειώθηκε και αύξηση στις πωλήσεις.

Συγκεκριμένα, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας:

  • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 19,74 στα 20,18 εκατ. ευρώ.
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν ελαφρά από τα 3,25 στα 3,109 εκατ. ευρώ.
  • Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ (έναντι 3,129 εκατ. το 2017).
  • Τα καθαρά κέρδη κυμάνθηκαν περίπου στα περυσινά επίπεδα (2,14 έναντι 2,197 εκατ. ευρώ).
  • Οι ελεύθερες θετικές ταμειακές ροές έφτασαν στα 2,67 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα όχι μόνο να χρηματοδοτήσουν μια πολύ μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, αλλά και να αυξήσουν περαιτέρω το θετικό καθαρό ταμείο της εισηγμένης.
  • Το τέλος του 2018 βρήκε την Κανάκης με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και διαθέσιμα ύψους 8,23 εκατ. ευρώ!
  • Στις 31/12/2018 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στα 20,63 εκατ. ευρώ.