Χρηστικά

Απελευθερώθηκαν ξανά οι απολύσεις!


Τι σημαίνει η κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, που ζητούσε ο ΣΕΒ και η επαναφορά του παλαιού καθεστώτος

Επιστροφή στις ευκολότερες απολύσεις εργαζομένων σηματοδοτούν οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή, ικανοποιώντας το αίτημα του ΣΕΒ.

Πλέον οι απολύσεις των εργαζομένων μπορούν να γίνονται χωρίς αιτιολογία, αφού καταργείται η διάταξη που καθιέρωνε τις αιτιολογημένες απολύσεις, η οποία (διάταξη) ίσχυσε για περίπου ένα δίμηνο.

Το γεγονός μάλιστα ότι τον Ιούλιο καταγράφηκε ρεκόρ απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, είναι ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης της απασχόλησης.

Οι αιτιολογημένες απολύσεις καθιερώθηκαν από τις 17 Μαΐου, με τον ν. 4359/2019, και προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις του ΣΕΒ, ο οποίος, ως εργοδοτικός φορέας θέλει ένα πιο ελεύθερο καθεστώς απολύσεων υποστηρίζοντας μάλιστα ότι, αυτό λειτουργεί υπέρ των προσλήψεων και της μείωσης ανεργίας!

Ειδικότερα το άρθρο 48 του ν. 4611/2019 προβλέπει ότι: «Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A' 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης».

Η παραπομπή στο άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σημαίνει ότι «βάσιμος» λόγος απολύσεως, θα πρέπει να αναζητηθεί «στην ικανότητα ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου και στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας».
Δηλαδή, μόνον οι λόγοι που σχετίζονται άμεσα με αυτές τις δύο κατηγορίες μπορούν να καταστήσουν έγκυρη την απόλυση.
Ωστόσο παρέμεινε σε ισχύ η πρόβλεψη του νόμου ότι ο «σπουδαίος λόγος» για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνο, όπως λόγου χάρη μη εκτέλεση της εργασίας, επανειλημμένες απουσίες, πράξεις ανταγωνισμού προς τον εργοδότη, μη τήρησης εχεμύθειας, μη συμμόρφωση με τις εντολές του εργοδότη, παράνομες πράξεις κ.λπ. οι οποίες αποτελούν βάσιμο λόγο απόλυσης.

Κατόπιν, με απόφαση του τέως γ.γ. του υπουργείου Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη, πραγματοποιήθηκε προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) και προστέθηκε νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5) ως εξής:

  1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,
  2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και
  3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.

Δηλαδή η επιχείρηση που θα αναγγέλλει μία απόλυση, υποχρεωτικά θα σημειώνει και έναν από  τους τρεις λόγους, για τους οποίους την αποφάσισε.

Τι σημαίνει βάσιμος λόγος απόλυσης

Για το τελευταίο δίμηνο, που ίσχυσε η διάταξη, ο εργοδότης θα έπρεπε να αποδείξει ότι η απόλυση στηρίζεται σε βάσιμο λόγο.
Αν ο λόγος απόλυσης κρινόταν από το δικαστήριο «μη βάσιμος» και ο εργοδότης δεν έπειθε για τη βασιμότητα του λόγου της απόλυσης, η απόλυση θα ακυρώνονταν και θα υποχρεωνόταν να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο!

Από τώρα και στο εξής, σε περίπτωση απόλυσης, ο εργαζόμενος είναι εκείνος που θα πρέπει να αποδείξει ότι ο λόγος της απόλυσής του ήταν αβάσιμος και καταχρηστικός.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ορίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βάσιμους λόγους απόλυσης τα ακόλουθα:

  • Η φυλή, χρώμα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εγκυμοσύνη, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνικότητα, κοινωνική καταγωγή.
  • Η υποβολή παραπόνου ή η προσφυγή σε αρμόδιες αρχές σχετικά με παράβαση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων από τον εργοδότη.
Διαβάστε επίσης