Χρηστικά

Απίστευτο μπάχαλο με τη νέα πάγια ρύθμιση!


Το υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει διάταξη του νομοσχεδίου που κατέθεσε και επιτρέπει τη μετάβαση στις 24 δόσεις όσων είναι σήμερα στις 12 δόσεις!

Απίστευτο μπάχαλο με τη νέα πάγια ρύθμιση των 24/48 δόσεων προκάλεσαν οι χειρισμοί του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αποκαλύπτουν, μια «γέφυρα» μεταξύ της ισχύουσας ρύθμισης των 12/24 δόσεων και της νέας ρύθμισης των 24/48 δόσεων.

Συγκεκριμένα άρθρο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τη δυνατότητα μετάβασης στη νέα ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων των οφειλών που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ενταχθεί στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

Δηλαδή, οι οφειλέτες οι οποίοι ρύθμισαν σε έως 12 δόσεις τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ του 2019, θα μπορούν από τον Ιανουάριο του 2020, να αλλάξουν ρύθμιση και να μεταβούν στη νέα ρύθμιση των 24 δόσεων. Στη νέα ρύθμιση θα ενταχθεί το ποσό που απομένει απλήρωτο.

Παράδειγμα, αν κάποιος είχε χρέος 3.000 ευρώ το οποίο ενέταξε στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και πληρώνει 250 ευρώ τον μήνα. Μέχρι τον Δεκέμβριο έχει πληρώσει τρεις δόσεις ή ποσό 750 ευρώ. 

Τον Ιανουάριο θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις το ποσό που απομένει, 2.250 ευρώ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης. Έτσι, από 250 ευρώ τον μήνα, που καταβάλει με την ισχύουσα ρύθμιση, εντασσόμενος στη νέα ρύθμιση, μέχρι 24 δόσεις, θα καταβάλει 93,75 ευρώ, τον μήνα.

Το κομφούζιο με το ΥΠΟΙΚ

Όμως ενώ το νομοσχέδιο περιέχει τη συγκεκριμένη διάταξη και υπάρχει και αιτιολογία στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, πηγές του υπουργείου Οικονομικών διέρρεαν χθες το βράδυ, ότι η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε εκ παραδρομής και πως θα αφαιρεθεί και δεν θα ισχύσει. Οι πηγές του ΥΠΟΙΚ, διαψεύδουν δηλαδή, το ίδιο το νομοσχέδιο που κατέθεσαν!

Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν πρόκειται για ένα απλό τυπογραφικό λάθος, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί σε αβλεψία, αλλά πρόκειται για ολόκληρη διάταξη και μάλιστα επεξεργασμένη, που μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι η προσθήκη της! Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών, η «γέφυρα» μεταξύ της ισχύουσας και την νέας πάγιας ρύθμισης, αλλά θεώρησαν εκ των υστέρων (μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή) ότι είναι άκαιρη η δημοσιοποίησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που επιδιώκει η αυτοδιάψευση του ΥΠΟΙΚ, είναι να μην χαλαρώσουν οι οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση των 12/24 δόσεων και δεν πληρώσουν τη δόση του Νοεμβρίου (η προθεσμία λήγει αύριο).

Έτσι, το πιθανότερο είναι πως η διάταξη θα επανέλθει υπό τη μορφή τροπολογίας, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Ν/σχ στη Βουλή, μετά την 30η Νοεμβρίου. Δηλαδή, από τη Δευτέρα, τη διάταξη θα επανέλθει κανονικά.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω διάταξης του φορολογικού νομοσχεδίου, -την ύπαρξη της οποίας διαψεύδει το υπ. Οικονομικών- είναι το ακόλουθο:

"Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής

36. α. Οι διατάξεις των περιπτ. 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 43 του παρόντος, εφαρμόζονται από την 1.1.2020. Μέχρι και την 31.12.2019 ισχύουν οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 πριν την τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος.
β. Για οφειλέτες στους οποίους έχει χορηγηθεί μέχρι και 31.12.2019 η ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 μπορούν να υπαγάγουν την εναπομείνασα ρυθμισμένη οφειλή τους στις διατάξεις της ρύθμισης, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 του παρόντος από την έναρξη ισχύος αυτής, ήτοι 1.1.2020. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θεωρείται πρώτη. Όσοι με αίτησή τους δεν υπαγάγουν τις οφειλές τους στις νέες διατάξεις δύνανται να συνεχίζουν τη ρύθμιση με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση του παρόντος."

Τι κάνουν όσοι έχασαν ρύθμιση ή ρυθμίσεις

Πάντως, όσοι εντάχθηκαν στις 12 δόσεις ή στις 24 δόσεις ή και στις 120 δόσεις και έχασαν τη ρύθμιση για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, αφού υπάρχει η σχετική διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο, την ύπαρξη της οποίας δεν διαψεύδει, το υπουργείο Οικονομικών.

Όμως, ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που απομένουν από την παλιά ρύθμιση. Δηλαδή κάποιος μπήκε στις 12 δόσεις και αφού πλήρωσε τρείς δόσεις σταμάτησε να την εξυπηρετεί. Από τον Ιανουάριο θα μπορεί να ρυθμίσει το ποσό που απομένει, μέχρι και σε 9 δόσεις.

Ειδικότερα η διάταξη προβλέπει ότι:
"γ. Για οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής μέχρι την 31.12.2019 και οι οποίες έχουν απωλεσθεί, δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 του παρόντος, υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής μόνο μία φορά, με το επιτόκιο που καθορίζεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά το χρόνο απώλειας της ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Ειδικά για τις οφειλές από δασμούς το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013."

Επίσης, με άλλη διάταξη τοιυ νομοσχεδίου, στη νέα ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και να επωφεληθούν από το μέγιστο αριθμό των δόσεων, όσοι είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν είχαν ενταχθεί, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019, σε καμία ρύθμιση.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν πλήρωσαν τον φόρο εισοδήματος του 2019 ή (και) τον ΕΝΦΙΑ, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Διαβάστε επίσης