Αγορές

Αρνητικό επιτόκιο στο 3μηνο έντοκο


Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας, τριών μηνών, το πόσο ύψους 812,5 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο έπεσε στο -0,04% από το 0,01% της προηγούμενης δημοπρασίας και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,22 φορές, όπωε έκανε γνωστό ο ΟΔΔΗΧ.

Ειδικότερα, διενεργήθηκε, σήμερα, δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,04%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.390 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,22 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.