Επιχειρήσεις

Αυξήθηκε το ποσοστό της Reggeborgh Invest στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ


Άνοδο που ξεπέρασε το 3% πραγματοποίησε Reggeborgh Invest B.V. στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο μέτοχος Reggeborgh Invest B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Παράλληλα, σημειώνεται πως ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την συναλλαγή ήταν 10.376.362 ήτοι ποσοστό 10,0329% του μετοχικού κεφαλαίου.

Πλέον ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την συναλλαγή αγγίζει τις 13.491.873, με ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 13,0452% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.