Οικονομία

Bad Bank του δημοσίου η λύση Βαρουφάκη για κόκκινα δάνεια-πλειστηριασμούς


H δημιουργία μιάς bad Bank («κακή» τράπεζα) του δημοσίου, στην οποία θα μεταφέρουν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνειά τους, λαμβάνοντας τίτλους ίσης ονομαστικής αξίας, στηριζόμενους από τα ενέχυρα-ακίνητα και κρατικές εγγυήσεις, είναι το βασικό στοιχείο της πρότασης του ΜέΡΑ25, προκειμένου να αποτραπεί η επερχόμενη καταιγίδα πλειστηριασμών.

Τα κύρια σημεία της πρότασης του κόμματος, παρουσίασε σήμερα (5/2) ο Γιάνης Βαρουφάκης, σε συνέντευξη τύπου, καλώντας ταυτόχρονα πολιτικούς και άλλους φορείς σε άμεση έναρξη διαλόγου, για την εξεύρεση ορθολογικών εναλλακτικών λύσεων, όπως είπε, σε σχέση με το μείζον πρόβλημα των κόκκινων δανείων.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, επισήμανε ότι το σχέδιο «Ηρακλής» θα προκαλέσει έναν νέο φαύλο κύκλο «λόγω του ότι οι τιμές των κόκκινων δανείων είναι, ανάλογες με τον ρυθμό επιτάχυνσης της ρευστοποίησης των ακινήτων (δηλαδή των πλειστηριασμών), είτε θα επιβραδυνθούν οι πλειστηριασμοί, οπότε το σχέδιο θα αποτύχει καθώς οι τιμές των κόκκινων δανείων θα παραμείνουν χαμηλές και οι τράπεζες δεν θα πουλήσουν, είτε μετά από μαζικούς πλειστηριασμούς οι τιμές τους θα φτάσουν σε ικανοποιητικά, για τις τράπεζες, επίπεδα».

«Εν κατακλείδι, η εκκαθάριση των κόκκινων δανείων μέσω της πώλησής τους είναι καταδικασμένη (α) να αποτύχει βραχυπρόθεσμα (χαμηλές τιμές, λίγοι πλειστηριασμοί) και (β) να αποτύχει μακροπρόθεσμα (υψηλές τιμές λόγω καταιγίδας πλειστηριασμών που υπονομεύουν την οικονομική δραστηριότητα της μικρομεσαίας τάξης στερώντας τις τράπεζες από την πελατεία στην οποία βασίζουν την ανάκαμψή τους!)», προσέθεσε.

Επίσης, ο Γ. Βαρουφάκης υπογράμμισε  ότι η καταιγίδα των πλειστηριασμών θα δώσει το τελικό χτύπημα στους μη προνομιούχους δημιουργώντας:
• νέα ανεργία (καθώς μικρές επιχειρήσεις θα ρευστοποιηθούν)
• νέα ανασφάλεια στη μεσαία τάξη
• περιορισμό κατανάλωσης, μικρομεσαίων επενδύσεων κλπ.

«Αυτές οι εξελίξεις, μεσοπρόθεσμα, θα αποσταθεροποιήσουν τις ίδιες τις τράπεζες οι οποίες, λόγω της γενικευμένης ανασφάλειας, δεν θα βρίσκουν πελάτες για στεγαστικά/επιχειρηματικά δάνεια – ακόμα κι αν αρχίσουν να τα προσφέρουν χαρακτηριστικά, θεσμοί και διαδικασίες του εναλλακτικού σχεδίου», ανέφερε.

Τα 10 σημεία της πρότασης Βαρουφάκη

  1. Ιδρύεται ημόσια Εταιρεία Αναδιάρθρωσης & ∆ιαχείρισης Ιδιωτικών Χρεών (∆ΕΑ∆ΙΧ).
  2. Μεταφέρονται άμεσα από τις τράπεζες στην ∆ΕΑ∆ΙΧ όλα τα κόκκινα δάνεια.
  3. Παρέχονται στις τράπεζες τίτλοι της ∆ΕΑ∆ΙΧ ίσης ονομαστικής αξίας με εκείνης των μεταφερόμενων δανείων – τίτλοι στηριζόμενοι από τα ενέχυρα-ακίνητα συν τις εγγυήσεις του ∆ημοσίου.
  4. Νομοθετείται μορατόριουμ στους πλειστηριασμούς (α) πρώτης κατοικίας και (β) καταστημάτων/εμπορικών χώρων κάτω μιας συγκεκριμένης αξίας και εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί.
  5. Όλα τα υπόλοιπα ακίνητα τα διαχειρίζεται η ∆ΕΑ∆ΙΧ με στόχο την μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση των υπεραξιών της (π.χ. ενοικίαση, πώληση ή τιτλοποίηση).
  6. Για πρώτες κατοικίες και λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ∆ΕΑ∆ΙΧ Με την ίδρυση της ∆ΕΑ∆ΙΧ και τις πιο πάνω διαδικασίες επιτυγχάνονται ταυτόχρονα: Η εξυγίανση των τραπεζών, η προστασία της πρώτης κατοικίας και των μικρομεσαίων από την ρευστοποίηση, η εκποίηση των ακινήτων των στρατηγικών κακοπληρωτών, η ωφέλεια της κοινωνίας και του ∆ημόσιου από τις μεγάλες υπεραξίες που σήμερα υφαρπάζουν τα ταμεία-funds (που θα εξάγουν στο εξωτερικό).
  7. Ιδρύεται Συμβούλιο Εκκαθάρισης αποτελούμενο από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των τραπεζών, των δανειοληπτών και κληρωτούς πολίτες. Το Συμβούλιο Εκκαθάρισης συντάσσει κανόνες εντοπισμού στρατηγικών κακοπληρωτών και, εξωδικαστικά, συντάσσει κατάλογο στρατηγικών κακοπληρωτών των οποίων τα ακίνητα διακρατεί η ∆ΕΑ∆ΙΧ.
  8. Όταν δανειολήπτης δηλώσει ότι, λόγω βελτίωσης της κατάστασής της/του, μπορεί να αρχίσει ξανά να αποπληρώνει το δάνειο, της/του επιτρέπεται να το κάνει.
  9.  Όταν δανειολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί την πώληση του ακίνητου, π.χ. λόγω αύξηση της τιμής του, τότε έχει λαμβάνειν ποσό από την πώληση ανάλογο του ποσοστού του αρχικού δανείου που είχε αποπληρώσει.
  10. Όταν, εν καιρώ, ξεπεραστεί η κρίση, τα κεφάλαια της ∆ΕΑ∆ΙΧ (είτε από πωλήσεις είτε από συσσωρευμένες Εισφορές ∆ιατήρησης είτε από αποπληρωμές των δανειοληπτών) ανταλλάσσονται με τους τίτλους της ∆ΕΑ∆ΙΧ που έλαβαν και κρατούν στα βιβλία τους οι τράπεζες.