Υγεία

Δικαστική απόφαση - σταθμός για μητέρα που δεν εμβολίαζε το παιδί της


Σε μία σημαντική και πρωτότυπη απόφαση προχώρησε η ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία υποχρεώνει μητέρα και πατέρα να συναποφασίζουν για την υγειονομική περίθαλψη του παιδιού τους, καθώς η πρώτη δεν προχώρησε στον εμβολισμό του στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του.

Οι γονείς του τετράχρονου αγοριού βρέθηκαν στις δικαστικές αίθουσες μετά το διαζύγιο, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τόσο το ζήτημα της επιμέλειας όσο και εκείνο της διατροφής. Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προχώρησε στην 4029/2019 κρίση του, με την οποία ναι μεν ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια του αγοριού στη μητέρα, ωστόσο, κατέληξε ότι απαιτείται συναπόφαση των γονέων στα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης του τέκνου, λόγω άρνησης της μητέρας να προβεί στον εμβολιασμό του κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής του. «Αναθέτει προσωρινά αποκλειστικά στην αιτούσα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, με την επισήμανση ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του τέκνου (συνεπώς και τον εμβολιασμού αυτού) απαιτείται συναπόφαση των διαδίκων γονέων» αναφέρει στο διατακτικό της η απόφαση.

Το δικαστήριο στο σκεπτικό του εξηγεί τους λόγους που το οδήγησαν στην επίμαχη κρίση, η οποία θα ισχύσει προσωρινά, μέχρι την έκδοση της απόφαση της κύριας αγωγή. Συγκεκριμένα, επισημαίνει πόσο απαραίτητη είναι η μητρική φροντίδα λόγω της μικρής ηλικίας του αγοριού, υποστηρίζοντας πως η εκ περιτροπής ανάθεση της επιμέλειας σε αμφότερους τους γονείς του, όπως αιτείται ο πατέρας του, πιθανολογείται ότι δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού.

Να σημειωθεί πως και οι δύο γονείς διεκδικούσαν να ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά σε αυτούς η άσκηση της επιμέλειας του 4χρονου, ζητώντας και οι δύο να τους καταβάλλεται μηνιαίως ένα χρηματικό ποσό ως διατροφή. Παράλληλα, ο πατέρας αιτήθηκε να κατανεμηθεί η επιμέλεια του αγοριού ανά 15 ημέρες μεταξύ των γονιών, διαφορετικά να κατανεμηθεί λειτουργικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε σε αυτόν να ανατεθεί η επιμέλεια της υγείας, της εκπαίδευσης και των αθλητικών και καλλιτεχνικών του δραστηριοτήτων, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιμέλειας να ανατεθεί στην μητέρα.

Πηγή: news247