Οικονομία

Διψούν για χρήμα οι επιχειρήσεις - αύξηση της ζήτησης δανείων


Αύξηση παρουσίασε η ζήτηση για δάνεια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, απόδειξη της επιτακτικής ανάγκης τους για χρηματοδότηση, προκειμένου να επιβιώσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους. 

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (παρατίθεται ο σχετικός πίνακας) στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων για πάγιες επενδύσεις, συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδότηση χρέους.

Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, αν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει νέα μικρή αύξηση της ζήτησης για τα δάνεια από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020.

zitisi daneion

Όσον αφορά στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης τους παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄τρίμηνο του 2019, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση ως έναν βαθμό σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2019 τόσο όσον αφορά τα στεγαστικά όσο και τα καταναλωτικά δάνεια. Παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η βελτίωση των προοπτικών της αγοράς κατοικίας, οι αυξημένες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και το ευνοϊκό επίπεδο των επιτοκίων.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του α΄τριμήνου του 2020, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό. Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.