Οικονομία

ΕΕ: Χρηματοδότηση 8 δισ. για 100.000 ΜμΕ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεσμεύσει 1 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που θα χρησιμεύσει ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ειδικές εγγυήσεις για να δοθούν κίνητρα σε τράπεζες και σε άλλους δανειοδότες να παράσχουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100 000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, για εκτιμώμενη διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR.

Η σημερινή ανακοίνωση εκπληρώνει τη δέσμευση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου για άμεση ανακούφιση των ΜΜΕ που έχουν πληγεί σοβαρά, με χρήματα που μπορούν να εισρεύσουν ήδη από τον Απρίλιο. Αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο όμιλος της ΕΤΕπ στις 16 Μαρτίου με σκοπό την ταχεία κινητοποίηση στήριξης για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.

Μία από τις άμεσες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού είναι η αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας που πλήττει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι συνήθως αυτές που πλήττονται περισσότερο σε μια κρίση και είναι σημαντικό να τους παρασχεθεί επαρκής ρευστότητα, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στην κρίση. Ωστόσο, σε συνθήκες έλλειψης ρευστότητας οι τράπεζες δεν έχουν κίνητρα να δανείσουν χρήματα στις ΜΜΕ λόγω της απότομης αύξησης του διαφαινόμενου κινδύνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται εγγυήσεις της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των δανείων. Από σήμερα, το ΕΤΕ προσφέρει στην αγορά ειδικές εγγυήσεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ για την ανάσχεση των επιπτώσεων της πανδημίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Σε όλη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η ΕΕ ανταποκρίνεται ταχέως, ώστε να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων και να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Σήμερα, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων καθιστούν διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR, παρέχοντας άμεση ρευστότητα σε ΜΜΕ, στην Ευρώπη, οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Τα χρήματα θα εισρεύσουν ήδη από αυτόν τον μήνα μέσω των τοπικών τραπεζών και δανειοδοτών για να βοηθηθούν όσοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση».

Ο γενικός διευθυντής του ΕΤΕ, Αλέν Γκοντάρ, δήλωσε τα εξής: «Σε περιόδους πρωτοφανούς κρίσης, είναι αναγκαίο οι ΜΜΕ να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται. Το ΕΤΕ καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ταχεία και κατάλληλη απόκριση στην έξαρση της νόσου COVID-19 και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δρομολογήσουμε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία ύψους 8 δισ. EUR σε συνεργασία με την Επιτροπή. Μολονότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα, ο όμιλος της ΕΤΕπ θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση πρόσθετων λύσεων με σκοπό την ταχεία κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρηματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Το ποσό του 1 δισ. EUR που αποδεσμεύτηκε από το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγύησης δανείων του προγράμματος COSME, καθώς και από τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», παρέχει στο ΕΤΕ τη δυνατότητα να χορηγήσει εγγυήσεις ύψους 2,2 δισ. EUR σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αποδεσμεύοντας διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. EUR. Οι εγγυήσεις θα χορηγηθούν μέσω του ΕΤΕ στην αγορά, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται σήμερα απευθυνόμενη σε πολλές εκατοντάδες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται τράπεζες και εναλλακτικοί δανειοδότες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των εγγυήσεων αυτών θα είναι τα εξής:

  • απλουστευμένη και ταχύτερη πρόσβαση στην εγγύηση του ΕΤΕ,
  • υψηλότερη κάλυψη κινδύνου — έως το 80 % των δυνητικών ζημιών για τα μεμονωμένα δάνεια (σε αντίθεση με το σύνηθες 50 %),
  • εστίαση στα δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε ολόκληρη την ΕΕ,
  • δυνατότητα πρόβλεψης πιο ευέλικτων όρων, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής, της αναδιάταξης ή της διακοπής των πληρωμών.

Τα νέα χαρακτηριστικά θα είναι προσβάσιμα τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ήδη συνεργάζονται με το ΕΤΕ και οι οποίοι θα επεκτείνουν τους ειδικούς όρους σε περισσότερες από εκατό χιλιάδες εταιρείες που επωφελούνται από τις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME LGF και InnovFin SMEG.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με υφιστάμενες συμφωνίες του ΕΤΕ στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες εγγυήσεις αμέσως μόλις το ζητήσουν. Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εγγυήσεις μετά από ταχεία διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Με τον τρόπο αυτόν, τα νέα χρήματα μπορούν να αρχίσουν ήδη από τον Απρίλιο να εισρέουν σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σοβαρά. Οι ΜΜΕ θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στις τοπικές τράπεζες και τους τοπικούς δανειοδότες τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο στον δικτυακό τόπο www.access2finance.eu.

Η Επιτροπή και ο όμιλος της ΕΤΕπ θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν στην ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές της συνέπειες.