Τράπεζες

Έληξε η συμφωνία Eurobank και Bravo Strategies για τα project Cairo και Europe


Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία γνωστοποιεί πως η συμφωνία της για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία BRAVO STRATEGIES III LLC για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe) έληξε στις 30.9.2019.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Eurobank συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τις σχετικές διαπραγματεύσεις.