Οικονομία

Εντάσσονται νέες αιτήσεις χρηματοδότησης στην επιδότηση δανείων πληττόμενων ΜμΕ


Δημοσιεύθηκε, στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η πέμπτη απόφαση έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» που αφορά την έγκριση 51 αιτήσεων χρηματοδότησης προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 178.614,28 ευρώ και με ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από 1η Οκτωβρίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020.

Επίσης εγκρίνονται 39 αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν αιτήματα παράτασης για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 332.680,24 ευρώ.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και 5 αιτήσεις λόγω επανυπολογισμού του συνολικού ποσού έγκρισης τόκων από τα αρμόδια για την αξιολόγηση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης, αρχικού αιτήματος ή παράτασης, ορίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την κάθε πρόταση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.