Οικονομία

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ ο Γιάννης Αληγιζάκης


Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 27/01/2021 - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα - με θητεία από 01/02/2021 έως 31/01/2022 - με την κατωτέρω σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
  • Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κονταξής της AVINOIL AE
  • Γραμματέας: Χρήστος Τζιόλας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη, οι Εταιρίες:      

  • ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
  • LPC AE                        
  • REVOIL AE.