Τουρισμός

Επιπλέον 15 εκατ. για ενίσχυση νέων τουριστικών ΜμΕ


Ενισχύεται ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-20 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ, μετά από σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα, θετικά αξιολογημένα, επιχειρηματικά σχέδια που κατατέθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής της συγκεκριμένης δράσης. 

Με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης, η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης, από τα Περιφερειακά Προγράμματα, αυξάνεται στα 156 εκατ. ευρώ έναντι των 141 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Τα επιπλέον κονδύλια προέρχονται από τα Περιφερειακά Προγράμματα Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.  

Πιο αναλυτικά, η δράση χρηματοδοτείται και από τα κάτωθι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 • Δυτική Μακεδονία 1.000.000,00 €
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 25.000.000,00 €
 • Κεντρική Μακεδονία 20.000.000,00 €
 • Θεσσαλία 15.000.000,00 (επιπλέον 5.000.000,00€)
 • Δυτική Ελλάδα 16.600.000,00€ (επιπλέον 6.600.000,00€)
 • Πελοπόννησος 13.500.000,00 €
 • Βόρειο Αιγαίο 17.000.000,00 €
 • Κρήτη 11.000.000,00 €
 • Ιόνια Νησιά 10.000.000,00€ (επιπλέον 3.500.000,00€)
 • Αττική 15.000.000,00 €
 • Στερεά Ελλάδα 2.000.000,00€
 • Νότιο Αιγαίο 10.000.000,00€.