Οικονομία

Επιπλέον 210 επιχειρηματικά σχέδια στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για ΜμΕ


Ανακοινώθηκε η τρίτη Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εντάσσονται επιπλέον 210 επιχειρηματικά σχέδια Δημόσιας Δαπάνης 16.461.241,45 ευρώ.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 20.146.162,14 ευρώ

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις αυτών θα είναι σταδιακές και με συνεχή ροή.