Χρηστικά

Επιταχύνονται οι εντάξεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό


Επιταχύνονται οι εντάξεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και στους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχει ενταχθεί, εξασφαλίζοντας «κούρεμα» οφειλής προς εφορία, ταμεία και τράπεζες και αποπληρωμή του υπολοίπου, έως και σε 120 δόσεις.

Ενώ παλαιότερα η αναλογία εντάξεων ανά αιτούντες ήταν 1 οφειλέτης στους 5, τώρα πλέον, με βάση τα τελευταία στοιχεία έχει υποχωρήσει στο 1 προς 3,6.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από τις 03 Αυγούστου 2017 μέχρι και τις 22 Μαρτίου 2019, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.354 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Έχουν υποβληθεί 6.558 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ενώ έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.814 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Δηλαδή αναλογία των οφειλετών που έχουν υποβάλλει αίτηση και εκείνων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι περίπου 1 στους 3,6. Οι υπόλοιποι οφειλέτες, βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Σημειώνεται ότι κάποιοι οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους (με σκοπό την ένταξη των οφειλών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας) και συνεπώς ενδέχεται να εμφανίζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα αποτελέσματα, για κάθε είδος οφειλέτη:        

 • Επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι (85 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.868 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 233 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες (59 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.335 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 1.378 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
 • Αγρότες (38 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 355 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών ήδη 203 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Παράλληλα δεκάδες επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτηση τους.
 
Αναλυτικά στοιχεία

Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Επιχειρήσεις

 • 40.123 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 9.683 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 2.868 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 764 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.244 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές
 • 1.644 βεβαίωση πληρότητας και 1.139 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές
 • 233 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • 18.727 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 11.470 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 3.335 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 718 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
 • 948 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.378

Αγρότες

 • 1.504 εκκίνησαν τη διαδικασία.
 • 1.075 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
 • 355 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
 • 131 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
 • 126 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.
 • 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 203.
   
Διαβάστε επίσης