Επιχειρήσεις

Εθελουσία με μεγάλα bonus στην Εθνική


Ισχυρά κίνητρα που περιλαμβάνουν αποζημιώσεις έως 180.000 ευρώ θα προσφέρει η Εθνική Τράπεζα σε υπαλλήλους της για να αποχωρήσουν, στο πλαίσιο νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Το πρόγραμμα θα αφορά στοχευμένα 500 εργαζόμενους - δεν θα απευθύνεται δηλαδή σε όλο το προσωπικό. Οι όροι του θα είναι ανάλογοι εκείνων του προηγούμενου προηγούμενου προγράμματος εθελουσίας που είχε υλοποιήσει η Εθνική τον Δεκέμβριο του 2016.

 Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το ΔΣ της τράπεζες για να δώσει την τελική έγκριση. Τις επόμενες μέρες θ'αρχίσει να "τρέχει" το πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί στα μέσα Μαϊου.