Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 515 εκατ. από το swap ομολόγων


Καθαρό λογιστικό κέρδος περίπου 515 εκατ. ευρώ εγγράφει η Εθνική Τράπεζα από το swap  ομολόγων με το Δημόσιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου, με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.

Η ανταλλαγή ολοκληρώθηκε χθες. Η τράπεζα αντάλλαξε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που έληγαν σε 4,5 χρόνια, με νέα 30ετή, τα οποία έχουν οριακά χαμηλότερο επιτόκιο (3,25% έναντι 3,50% που είχαν κατά μέσο όρο τα αντικαθιστώμενα).

Τα παλιά ομόλογα ήταν ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ και συνολικού διακανονισμού 3,8 δισ. Οπως ανακοινώθηκε, το Δημόσο εξαγόρασε από την τράπεζα τα εξής ομόλογα

- λήξης 20/3/2023 με επιτόκιο 3%, ονομαστικής αξίας 250,2 εκατ. ευρώ με ποσό διακανονισμού 270,6 εκατ.

- λήξης 20/3/2025 με επιτόκιο 3%, ονομαστικής αξίας 964 εκατ. και ποσό διακανονισμού 1,09 δισ. ευρώ.

- λήξης 20/3/2026   με επιτόκιο 4%, ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. και ποσού διακανονισμού 2,44 δισ. ευρώ

Εναντι αυτών εξέδωσε και εκχώρησε στην τράπεζα ομόλογα  λήξης 20/3/2050, ονομαστικής αξίας 3,314 δισ. ευρώ με  ονομαστικό επιτόκιο 3,25% και τιμή έκδοσης 114,711 (με premium επί της ονομαστικής αξίας).  Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε χθες.

Διαβάστε επίσης