Τράπεζες

Fitch: Ευοίωνες οι προβλέψεις για τις ελληνικές τράπεζες


Εντός του 2019 αναμένεται να γίνει πιο ορατή η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου - αλλά με αργά βήματα, στηριγμένη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και το περισσότερο ευνοϊκό περιβάλλον σε ότι αφορά τη νομοθεσία. Αυτό επισημαίνει σε τελευταίο report ο οίκος Fitch τονίζοντας πως οι  πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο πτωχευτικό πλαίσιο, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πρέπει να διευκολύνουν την εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Fitch διατηρεί το outlook των τραπεζών σε σταθερό, με την προσδοκία για σταδιακή επιδιόρθωση των ισολογισμών, περιλαμβάνομένης της συνολικής ρευστότητας, της ποιότητας ενεργητικού και την εταιρική διακυβέρνηση.

Σε άλλο σημείο, ωστόσο, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ποιότητα ενεργητικού και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικό ενεργητικό.

Σε σχέση με την πρόσφατη πρόταση της ΤτΕ για την μείωση των NPEs, ο οίκος θεωρεί ότι τα "ανοίγματα" αυτά θα συνεχίσουν να αποτελούν και το επόμενο διάστημα τροχοπέδη για κερδοφορία και την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεδομένης της περιορισμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες, ενδέχεται να εξεταστούν μέτρα κεφαλαιακής στήριξης μεσοπρόθεσμα στο πλαίσιο προετοιμασίας για να απορροφηθούν οι επιπτώσεις από το IFRS 9 και τις απαιτήσεις MREL του SSM.

Σε επόμενη φάση, ωστόσο, θετικό αντίκρυσμα θα έχει η ουσιαστική άρση των capital controls που θα μπορέσει να φέρει αύξηση της εμπιστοσύνης, εισροή καταθέσεων, μεγαλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές με παράλληλη μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα.

 

 

 

Διαβάστε επίσης