Οικονομία

Fitch: Πιστωτικά θετική για τις τράπεζες η υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής»


H υλοποίηση ενός σχήματος προστασίας ενεργητικού στην Ελλάδα είναι πιστωτικά θετική για τις τράπεζες, καθώς θα τις βοηθήσει να μειώσουν το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που βαρύνει τα κεφάλαια, την κερδοφορία και την ικανότητά τους να δανείζουν, αναφέρει σε έκθεσή της η Fitch.

Με βάση το σχέδιο «Ηρακλής», που θα επιτρέψει στις τράπεζες να απομακρύνουν ΝΡLs ύψους 30 δισ. ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση θα παράσχει εγγυήσεις για τις τιτλοποιήσεις των δανείων. Σε αντάλλαγμα, θα λάβει προμήθεια που ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, για το ρίσκο που αναλαμβάνει. Το σχέδιο είναι παρόμοιο με το ιταλικό GACS και έλαβε την έγκριση της Κομισιόν χθες. Ο οίκος αναμένει ότι το σχέδιο «Ηρακλής» θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι πιο δραστήρια στην υλοποίηση πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας ενεργητικού στον τραπεζικό κλάδο. Το σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να καλύψει ως και το 40% των ΝPLs ύψους 75 δισ. ευρώ των τραπεζών. Οι τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες έχουν δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) μεταξύ 33% και 51%, μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη και έχουν φιλόδοξα σχέδια μείωσής τους, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων χαρτοφυλακίων.

Δύο από τις συστημικές τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν τους δείκτες ΝΡΕ περίπου στο 20% ως τα τέλη του 2021 ενώ οι άλλες δύο έχουν στόχο για μείωση στο 15% και κοντά στο 10% αντίστοιχα. Η χρήση του σχεδίου «Ηρακλής» θα μπορούσε να επιταχύνει τις σχεδιαζόμενες τιτλοποιήσεις, βοηθώντας τις τράπεζες να πετύχουν νωρίτερα τους στόχους τους.

Ο αντίκτυπος του σχήματος στα οικονομικά προφίλ των τραπεζών θα εξαρτηθεί από τον βαθμό συμμετοχής, το κόστος συμμετοχής και την «όρεξη» των επενδυτών για «επικίνδυνο» ελληνικό ενεργητικό.

Φαίνεται πως υπάρχει διάθεση από την πλευρά των επενδυτών, δεδομένων των πωλήσεων NPEs αυτή τη χρονιά και του βελτιωμένου περιβάλλοντος, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης και αυτό θα βοηθήσει στη ζήτηση.

Το κόστος για τις τράπεζες θα εξαρτηθεί από το πώς θα χρησιμοποιήσουν το σχήμα. Η προμήθεια που θα πληρώσουν για την κρατική εγγύηση στους senior τίτλους θα βασιστεί σε σημείο αναφοράς της αγοράς, αντίστοιχη του επιπέδου και της διάρκειας του κινδύνου που αναλαμβάνει το Δημόσιο.

Ενώ υπάρχουν ρίσκα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, τα οποία σχετίζονται με το στήσιμο και τη χρήση του σχήματος, το προηγούμενο της Ιταλίας και η εμπειρία που αποκτήθηκε φέτος στην Ελλάδα από τις τιτλοποιήσεις NPLs θα διευκολύνουν τη διαδικασία και θα στηρίξουν την αποδοχή από την αγορά