Άμυνα & Διπλωματία

Η Ελλάδα δεν ενεργοποιεί το πεδίο βολής «Καράβια» στο Μυρτώο πέλαγος την 29η Οκτωβρίου


Mε σημερινή Navtex ακυρώνεται παλαιότερη Navtex, η οποία ενεργοποιούσε το πεδίο βολής «Καράβια» στο Μυρτώο πέλαγος την 29η Οκτωβρίου.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.