Χρηστικά

Καταβάλλονται σήμερα τα 534 ευρώ-Ποιοι πληρώνονται


Πληρώνεται σήμερα το επίδομα των 534 ευρώ στους πρώτους μισθωτούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συν-Εργασία το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου καθώς και για τους μισθωτούς που οι συμβάσεις τους ήταν σε αναστολή εντός του Ιουνίου.

Η πληρωμή αφορά αυτούς που τον Ιούνιο ήταν σε αναστολή σύμβασης και θα λάβουν έως 543 ευρώ για τον Ιούνιο και τις ειδικές ομάδες εργαζόμενων που θα λάβουν τα 800 ευρώ, είναι 131.881 άτομα.

Το υπουργείο Εργασίας ενέκρινε δαπάνη ύψους 64,7 εκατ. ευρώ για την πληρωμή:

  • σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου να πληρωθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 3,2 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε 6.393 δικαιούχους.
  • σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Ιούνιο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 56,9 εκατ. ευρώ σε 124.669 δικαιούχους. Στην κατηγορία εμπίπτουν εργαζόμενοι από επιχειρήσεις όπου κατά τον Ιούνιο επιτρέπονταν οι αναστολές συμβάσεων, ήτοι σε επιχειρήσεις επισιτισμού, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού, όπως επίσης και σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικών ξενοδοχείων – καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων. Για τους εργαζόμενους σε όλους αυτούς τους κλάδους που τελούσαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας τον Ιούνιο, η πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης που φτάνει έως και τα 534 ευρώ.
  • σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό Συν-Εργασία για το χρονικό διάστημα από 15/6/2020 έως και 30/6/2020, προκειμένου να πληρωθεί η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ στους μόλις 27.920 μισθωτούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας.
  • σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Πρόκειται για πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, συνολικού ύψους 655.200 ευρώ σε 159.851 δικαιούχους. (800 ευρώ).

Στον αντίποδα, νέα καθυστέρηση φαίνεται πως υπάρχει στις πληρωμές του κράτος προς τους εργοδότες, όσον αφορά την αναλογία του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων κατά την περίοδο του lockdown. Το ποσό αναμένεται να συμπεριλαμβάνει τόσο τις αποδοχές εργαζομένου όσο και τις αναλογούσες εισφορές και κρατήσεις και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας θα έπρεπε να πληρωθεί στους εργοδότες σήμερα.