Επιχειρήσεις

Κέρδη 37,2 εκατ. ευρώ για τη Lamda Development


Στα 45,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων της Lamda Development για το α' εξάμηνο του 2019, έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου το α΄ εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 37,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 48,2%.

Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε, επομένως, κατά 10,6% και ξεπέρασε τα 486 εκατ. ευρώ (6,24 ευρώ/μετοχή).

Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των εμπορικών μας κέντρων παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και η  μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 39,2 %, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως 3,87 ευρώ ανά μετοχή.

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 55% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018, με τιμή μετοχής 8,82 ευρώ στις 09/09/2019.

Σημαντικά γεγονότα

Το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση EBITDA κατά 0,7% φτάνοντας στο ποσό των €14,4 εκ.

Το «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDA κατά 23,3% φτάνοντας στο ποσό των €9 εκατ., γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή του νέου προτύπου I.F.R.S. 16. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μέρος του μισθώματος της τρέχουσας περιόδου λογίζεται εφεξής ως χρηματοοικονομικό έξοδο, το ύψος του οποίου ανήλθε στο πόσο των €1,7 εκατ.

Τέλος το EBITDA του εμπορικού κέντρου «Golden Hall» παρέμεινε σταθερό στο ποσό των €8,6 εκατ.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, έχουν ήδη εκδοθεί οι τρεις από τις τέσσερις απαιτούμενες ΚΥΑ και η ολοκλήρωση των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων προχωρά με γοργούς ρυθμούς.