Επιχειρήσεις

Κέρδισαν οι χρονομισθωτές τη δίκη με την Πόρτο Καρράς


Με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή έφεση 233 χρονομισθωτών κατά της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν, εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» απόφαση και επιδικάσθηκε υπέρ των χρονομισθωτών ποσό συνολικά ανερχόμενο σε 2.894.975,17 Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

Παράλληλα, η Τεχνική Ολυμπιακή τονίζει ότι επί του αυτού θέματος έχουν ήδη εκδοθεί υπέρ της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» τέσσερις άλλες εφετειακές αποφάσεις με αντίδικους άλλους χρονομισθωτές.

Ενόψει των ανωτέρω, το ζήτημα θα κριθεί τελικά ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.