Αγορές

Ξένα χαρτοφυλάκια ποντάρουν στις ομολογίες των τιτλοποιήσεων


Μετά τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων που προσείλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών οίκων εξειδικευμένων στη διαχείριση  απαιτήσεων,  επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται τώρα και για τα ομόλογα που προέκυψαν από τις τιτλοποιήσεις.

Η  βρετανική Waterwheel Capital ποντάρει στις ομολογίες μέσης και χαμηλής εξασφάλισης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της μεγάλης τιτλοποίησης Cairo της Eurobank. Αγοράζει μετοχές της εταιρείας Cairo Mezz, στην οποία έχουν μεταφερθεί αυτές οι ομολογίες, εκτιμώντας ότι αυτή η εταιρεία θα αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την εκκαθάριση απαιτήσεων.

Ηδη έχει τοποθετήσει περί τα 2 εκατ. ευρώ και συνεχίζει να αγοράζει. Οπως ανακοινώθηκε, κατέχει ήδη το 6,76% των μετοχών της Cairo Mezz, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και έχει εισαχθεί στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ.

Η Cairo Mezz κατέχει τo 75% των ομολογιών ενδιάμεσης εξασφάλισης και το 44,9% των  μειωμένης εξασφάλισης, που εκδόθηκαν με την τιτλοποίηση-μαμούθ "Cairo" (7,5 δισ. ευρώ), με την οποία η Eurobank κατάφερε να απαλλαγεί μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Βασική πηγή εσόδων της Cairo Mezz είναι οι ανακτήσεις από την διαχείριση των προβληματικών δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο Cairo. Από αυτές θα εξαρτηθεί αν θα  εμφανίσει κέρδη κι αν θα μπορέσει να μοιράσει μέρισμα στους μετόχους. Προφανώς η Waterwheel Capital  εκτιμά ότι θα επιτύχει καλές αποδόσεις.

Διαβάστε επίσης