Τράπεζες

Κυρίαρχη στην Eurobank η Fairfax του Π. Γουάτσα


Έφθασε κοντά στο 1/3 των μετοχών μετά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Grivalia

Την κυριαρχία της στη μετοχική σύνθεση της Eurobank διασφαλίζει η Fairfax του Πρεμ Γουάτσα στην Eurobank, καθώς αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής της, μετά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Grivalia και έφθασε το 33,5%, χωρίς να υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συνυπολογιζόμενης, πάντως, και της συμμετοχής του ΤΧΣ, το ποσοστό της Fairfax δεν ξεπερνά το 1/3 των μετοχών και, συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση βάσει του νόμου για την υποβολή δημόσιας πρότασης για τις υπόλοιπες μετοχές της τράπεζας.

Πριν από λίγες ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα, δήλωσε στο "Bloomberg" ότι η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των κορυφαίων προτιμήσεών του για επενδύσεις και ότι η οικονομία θα ωφεληθεί από την υιοθέτηση πολιτικής πιο φιλικής στην αγορά.

Όπως ανακοίνωσε η Eurobank,

  1. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019 του ορίου του 25% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 33,03%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,62%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,41%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.
  2. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019, του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 33,50%, που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,65%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,85%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.
Ετικέτες Eurobank