Χρηστικά

Μείωση ενοικίου 40% και για απολυόμενους προσωρινά λόγω κορονοϊού


Ενοίκιο μειωμένο κατά 40% θα πληρώσουν τουλάχιστον επί ένα δίμηνο (Μάρτιο-Απρίλιο) οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού και εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.

Στην εκδοθείσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρεαι ρητώς ότι η διάταξη για τη μείωση του ενοικίου που αφορούσε αρχικά τις επιχειρήσεις, καλύπτει και τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι θα χάσουν προσωρινά τις δουλειές τους με προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Η μείωση ενοικίου αφορά μόνο πρώτη κατοικία, που ήταν ήδη μισθωμένη από τον εργαζόμενο κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Οπως αναφέρεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η καταβολή μισθώματος μειωμένου κατά 40% δεν δίνει στον ιδιοκτήτη  δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης.

Διαβάστε επίσης