Οικονομία

Μίχαλος: Όχημα για την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης η Αναπτυξιακή Τράπεζα


«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα δώσουν ανάσες στην αγορά, καθώς μεταθέτουν στο μέλλον κάποιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος ανέμενε την εξαγγελία μεταρρυθμίσεων μακράς πνοής, οι οποίες δεν έγιναν, προφανώς λόγω της έκτακτης κατάστασης που βιώνει η χώρα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η κατάσταση θα επανεξετάζεται συνεχώς και τα αναγκαία μέτρα θα πληθαίνουν όταν αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για τη στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, αυτό που απαιτείται είναι μια ολοκληρωμένη επεξεργασία για το συνολικό πακέτο των 70 δισ. ευρώ που θα έρθει στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας και των αναγκαίων παραγωγικών μετασχηματισμών της».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μίχαλος είχε την ευκαιρία να αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις των επιμελητηρίων για την οικονομία και την αγορά, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στο πάνελ του Thessaloniki Helexpo Forum με θέμα: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ως Ευκαιρία για τις μεγάλες αλλαγές».

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος σημείωσε ότι ο τουρισμός είναι και θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Ωστόσο, όπως αναδεικνύεται και από την τρέχουσα συγκυρία, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι «μονοκαλλιέργεια», γι΄αυτό είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του αναπτυξιακού μείγματος της ελληνικής οικονομίας, με:

  • στρατηγική ανάδειξη νέων δυναμικών και εξωστρεφών κλάδων
  • ανασυγκρότηση του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας
  • στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, προκειμένου να αυξηθεί η διαφοροποίηση και η προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι πόροι που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου, όπως είπε, είναι η δημιουργία μιας νέας παραγωγικής δομής, η οποία θα στηρίζεται σε επιχειρήσεις μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα απαιτηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του τομέα της μεταποίησης. Ο οποίος -μέσα από την παραγωγή περισσότερων και πιο ανταγωνιστικών αγαθών- μπορεί να επιταχύνει τη μεγέθυνση της οικονομίας, να βοηθήσει στη διατηρήσιμη αποκατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης.

Πρέπει, λοιπόν, όπως υπογράμμισε ο κ. Μίχαλος, να διατεθούν πόροι για την υποστήριξη επενδύσεων. Με μείωση του ελάχιστου ύψους επένδυσης, θέσπιση υψηλών αφορολόγητων αποθεματικών και αύξηση του ποσοστού για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους της ενέργειας, αλλά και εξειδικευμένες κλαδικές πολιτικές. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα είναι η περαιτέρω επιτάχυνση της ψηφιακής ωρίμανσης του κράτους και της οικονομίας.

Παράλληλα, το σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της χώρας στον τομέα αυτό.

Κρίσιμης σημασίας παράγοντας για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκότερου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος και τόνισε ότι πρόταση των επιμελητηρίων είναι να μετατραπεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε βασικό όχημα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης που θα διοχετευθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, όπως είπε: «Εξυπακούεται ότι παράλληλα με τη χρηματοδότηση επενδύσεων, οι πόροι της νέας περιόδου θα πρέπει να υποστηρίξουν και την επιτάχυνση μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».