Οικονομία

Νέες εντάξεις στην Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας ΜμΕ


Δημοσιεύθηκε  η έκτη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 542 επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 37.046.455,42 ευρώ.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 164.306.143,36 ευρώ.