Ελλάδα

Νέο ΔΣ για την Ένωση Λιμένων Ελλάδος


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17.02.2020 στον Πειραιά, στα γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την Συγκρότησή του σε Σώμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

 • Πρόεδρος Δ.Σ: Άγγελος Καρακώστας, Αν. Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Π. ΑΕ
 • Α΄ Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. ΑΕ
 • Β΄ Αντιπρόεδρος: Απόστολος Καμαρινάκης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ
 • Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Τσώνης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ
 • Οικ. Επόπτης: Γεώργιος Βακόνδιος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. ΑΕ

Μέλη:

 • Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. ΑΕ
 • Σωκράτης Αναγνώστου, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Β. ΑΕ
 • Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ
 • Μηνάς Παπαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η. ΑΕ
 • Άννα Θυσιάδου, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Κ. ΑΕ
 • Σπυρίδων Ζερβόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ
 • Δέσποινα Γκικάκη, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. ΑΕ
 • Ανδρέας Παπανδρέου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ
 • Λεωνίδας Βαρουξής, Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Πύργου
 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ. Λέσβου
 • Κανδιώ Μαραγκού, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σύρου (Αναπληρωματικό Μέλος).