Τράπεζες

Πέρασαν το stress test οι μη συστημικές τράπεζες


Οι εγχώριες συστημικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και δεν χρειάζονται πρόσθετα σε ορίζοντα τριετίας. Αυτό προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου.

Από το stress test, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, δεν τέθηκε ζήτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης για Attica Bank, Praxia, Optima και Aegean Baltic Bank.

Σε κάποιες συνεταιριστικές τράπεζες δίνεται περιθώριο 12 μηνών να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους.

Η εν λόγω άσκηση άρχισε τον περασμένο Απρίλιο και διεξήχθη από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ και ως βάση αναφοράς ελήφθησαν τα στοιχεία τέλους χρήσης 2018.

Αξίζει να σημειωθεί πως η άσκηση κάλυψε τριετή χρονικό ορίζοντα (2019-2021), αξιολογώντας την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, βάσει δύο προκαθορισμένων σεναρίων, ενός βασικού και ενός δυσμενούς, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η μεθοδολογία και τα υποδείγματα υποβολής στοιχείων ήταν βασισμένα στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority- EBA) για το 2018.

Όπως έγινε γνωστό, τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στην Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων.