Τράπεζες

Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία


Μετά την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της  Banca Romaneasca  στη Ρουμανία. Το πακέτο μετοχών (99,3%) μεταβιβάστηκε στην Export-Import Bank of Romania.

Με την πώληση αυτή η Εθνική ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια, αυξάνοντας τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) κατά 24 μονάδες βάσης.

Η Credit Suisse International ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Filip & Company ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Διαβάστε επίσης