Χρηστικά

Ποιοι θα πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ παρά το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών!


Οι 15 οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων, μέχρι την 31η Μαΐου - Για ποιούς μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Αυξημένο ΕΝΦΙΑ και μάλιστα αναδρομικά, παρότι μένουν αμετάβλητες οι αντικειμενικές αξίες, θα πληρώσουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, με την αποκάλυψη κρυφών ακινήτων ή εμβαδόν στο Ε9.

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών, μέχρι την 31η Μαΐου 2021, να διορθώσουν τα στοιχεία των  ακινήτων τους, που έχουν δηλώσει στο Taxisnet, για μια δεκαετία από το 2010 μέχρι και το 2020.

Μάλιστα για τις διορθώσεις αυτές, δεν θα επιβαρυνθούν με τα πρόστιμα των 100 ευρώ, αλλά, αν με τη διορθωτική δήλωση έχει αυξηθεί η αντικειμενική αξία της περιουσία τους θα πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ, για το 2021.

Επίσης θα τους σταλούν εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, αναδρομικά για όλα τα προηγούμενα έτη, από τα οποία και μετά, αυξήθηκε η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Αντίθετα λιγότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν όσων φορολογουμένων, μετά τις διορθώσεις, η αξία της ακίνητης περιουσίας τους προκύπτει μειωμένη, λόγω μεταβίβασης ακινήτων ή μείωσης των αντικειμενικών αξιών σε ορισμένων περιοχές. Οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ θα είναι επίσης αναδρομικές, από τα χρόνια που προκύπτει μείωση της κατεχόμενης ακίνητης περιουσίας.

Η προθεσμία της 31ης Μαΐου 2021 για τις διορθώσεις ακινήτων αφορά φορολογούμενους οι οποίοι:

 • Αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο στη διάρκεια του 2020
 • Μεταβλήθηκε  η ακίνητη περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο τόσο για το 2020 όσο και για τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 2010.
 • Αποκάλυψαν στις Δήμους τα αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων τους.
 • Νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους, οποιοδήποτε έτος από το 2010 και μετά αλλά δεν τους έχουν δηλώσει στην Εφορία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων για αυτές μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση μεταβολών, σε υφιστάμενη ακίνητη περιουσία, η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να μεταφερθεί και στα επόμενα έτη μέχρι και το τρέχον έτος, προκειμένου να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται, πριν την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η μεταφερόμενη δήλωση.

Στην εφαρμογή δεν δηλώνονται μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που έγιναν  εντός του 2021, αλλά αυτές θα δηλωθούν έως την 31η Μαΐου του 2022.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης των στοχιείων των ακινήτων η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα 15 σημεία:

 1. Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 και μετά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
 2. Από την υπηρεσία αυτή τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011 και μετά.
 3. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. 
 4. Δεν μπορεί να δηλωθεί μέσω του Ε9 μία μεταβολή που έγινε εντός του τρέχοντος έτους, αλλά και ταυτόχρονα να γίνουν και διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη. Το Ε9 που υποβάλλεται για το τρέχον έτος, αφορά μόνο τις μεταβολές που έγιναν εντός του έτους αυτού. 
 5. Εάν απαιτούνται διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει να επιλεγεί το συγκεκριμένο έτος και αφού οριστικοποιηθεί η δήλωση, μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα έτη μέχρι και το τελευταίο έτος που ισχύει η μεταβολή, για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά. Όταν διορθωθεί η περιουσιακή εικόνα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, στη συνέχεια θα υποβάλλετε Ε9 για τη μεταβολή που υπάρχει στο τρέχον έτος.
 6. Εάν υποβληθεί μία δήλωση Ε9 σε ένα έτος, θα πρέπει να μεταφερθεί έως το τελευταίο έτος που ισχύει αυτή η μεταβολή, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά. 
 7. Κατά την υποβολή της δήλωσης Ε9, θα πρέπει να αναγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται κατά την επιλογή της αιτίας εισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής ακινήτου και ιδιαιτέρως οι ημερομηνίες συμβολαίου, δημοσίευσης διαθήκης.
 8. Εάν από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 9. Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί άμεσα νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, όταν στο έτος αυτό δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.
 10. Εάν εμφανιστεί μήνυμα ότι η δήλωση είναι οριστική και εκκρεμεί εκκαθάριση, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Μόλις εκκαθαριστεί, μπορείτε να υποβάλλετε νέα δήλωση Ε9. Εάν κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς και για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες, να ακυρώσετε τη δήλωση.
 11. Εάν στις τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, ή το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, η εκκαθάριση πραγματοποιείται άμεσα και μπορείτε να εκτυπώσετε τη νέα πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Εάν προκύπτει πιστωτικό αποτέλεσμα, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 12. Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ.. Όταν προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η δήλωση οριστικοποιείται από αυτήν και εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.
 13. Εάν δεν έχει γίνει διαχείριση της προσωρινής δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ., έχετε τη δυνατότητα να την ακυρώσετε.
 14. Κατά την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή Ε ακινήτου / γηπέδου δηλώνεται υποχρεωτικά η αιτία.
 15. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο TAXISnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της, εφόσον υπάρχει έγγαμη σχέση στο μητρώο του Taxis.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα