Χρηστικά

Πως και πότε και για ποιους μειώνονται τα ενοίκια κατά 30% ή 40% - Οι αποφάσεις


Οι 14 ΚΑΔ για τους οποίους ισχύουν οι εθελοντικές μειώσεις των μισθωμάτων τον Σεπτέμβριο και οι 71 + 2 ΚΑΔ για τους οποίους ισχύει η υποχρεωτική μείωση

Μειώσεις ενοικίων κατά 40% ισχύουν υποχρεωτικά για τον μήνα Σεπτέμβριο για 71+2 ΚΑΔ, ενώ σε εθελοντικές μειώσεις μισθωμάτων μπορούν να προβούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για 14 ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις δύο αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Σε ότι αφορά στις εθελοντικές μειώσεις, η απόφαση προβλέπει, πως, μπορεί να συμφωνηθεί μείωση του ενοικίου, τουλάχιστον κατά 30%, για 14 ΚΑΔ επιχειρήσεων, ενώ οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που θα συμφωνούν με τους ενοικιαστές τους μείωση των ενοικίων αποκτούν δικαίωμα έκπτωσης φόρου 12% επί του αρχικού ποσού των ενοικίων, από τις τρέχουσες ή τις μελλοντικές φορολογικές οφειλές τους.

Ωστόσο, ο τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης, αποτελεί αντικίνητρο για μεγάλες μειώσεις των ενοικίων, αφού ο ιδιοκτήτης είτε «κόψει» το ενοίκιο 30% ή 40% ή 50% θα έχει το ίδιο όφελος από την εφορία.

Παράδειγμα, εάν το ενοίκιο είναι 1.000 ευρώ, είτε το ενοίκιο μειωθεί στα 700 ευρώ (μείωση 30%), είτε στα 650 ευρώ (-35%) είτε στα 500 ευρώ (-50%), η έκπτωση φόρου που θα λάβει θα είναι σταθερή στα 120 ευρώ.

Η εθελοντική μείωση των ενοικίων ισχύει για τους μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Η νέα απόφαση του κ. Βεσυρόπουλου καθορίζει τη διαδικασία εθελοντικής μείωση του ενοικίου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Προβλέπει συγκεκριμένα, ότι, «ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους παρακάτω, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει».

Οι 14 ΚΑΔ που εντάσσονται στο εθελοντικό «κούρεμα» ενοικίου

Σύμφωνα με την απόφαση, στο μέτρο της εθελοντικής μείωσης των μισθωμάτων για τον μήνα Σεπτέμβριο εντάσσονται οι ακόλουθοι 14 ΚΑΔ:

 1. 47.51    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 2. 47.71    Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (47.71.71.34)
 3. 47.72    Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 4. 47.75    Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 5. 47.76.77    Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών
 6. 47.77    Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 7. 47.19.10.03    Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
 8. 47.19.10.05    Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.)
 9. 47.19.10.08    Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
 10. 47.78.86    Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
 11. 47.78.89    Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)
 12. 47.81    Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
 13. 47.82    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
 14. 47.89    Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

Το υποχρεωτικό «κούρεμα» ενοικίου κατά 40%

Με άλλη απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ, για τους οποίους είναι υποχρεωτική η μείωση του ενοικίου κατά 40%, για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πρόκειται  για συνολικά 73 κλάδους επιχειρήσεων, οι οποίες περιγράφονται με 71 ΚΑΔ, συν δύο ακόμη κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες προσδιορίζονται με κριτήρια της εξέλιξης του τζίρου τους στην περίοδο της πανδημίας.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

«Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερό-μενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει».

Οι 71 ΚΑΔ +2

 1. 01.49.19.02    Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
 2. 01.49.3    Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
 3. 14.20    Κατασκευή γούνινων ειδών
 4. 15.11    Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
 5. 33.16    Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
 6. 46.42.11.27    Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
 7. 46.42.11.29    Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
 8. 46.42.11.40    Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
 9. 46.42.11.58    Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
 10. 46.90.10.06    Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
 11. 47.71.71.27    Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)
 12. 47.71.71.34    Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα
 13. 47.78.89.04    Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
 14. 47.99    Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
 15. 49.31    Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
 16. 49.39    Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 17. 50.10    Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 18. 50.30    Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 19. 51.10    Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
 20. 51.21    Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
 21. 52.21.29.02    Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
 22. 52.21.29.03    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
 23. 52.21.29.04    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
 24. 52.21.29.05    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
 25. 52.22    Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
 26. 52.23    Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
 27. 55.10    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 28. 55.20    Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 29. 55.30    Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 30. 55.90.13    Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
 31. 55.90.19    Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
 32. 56.10    Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
 33. 56.21    Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 34. 56.29    Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)
 35. 56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
 36. 59.11    Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 37. 59.12    Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 38. 59.13    Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 39. 59.14    Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 40. 74.20    Φωτογραφικές δραστηριότητες
 41. 74.30    Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 42. 77.11    Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 43. 77.21    Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
 44. 77.29    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 45. 77.34    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 46. 77.35    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
 47. 77.39.13    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
 48. 77.39.19.03    Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 49. 79.11    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 50. 79.12    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 51. 79.90    Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 52. 82.30    Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 53. 85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 54. 85.52    Πολιτιστική εκπαίδευση
 55. 88.10    Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
 56. 90.01    Τέχνες του θεάματος
 57. 90.02    Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 58. 90.03    Καλλιτεχνική δημιουργία
 59. 90.04    Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 60. 91.02    Δραστηριότητες μουσείων
 61. 91.03    Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 62. 92.00.11    Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
 63. 93.11    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 64. 93.12    Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 65. 93.13    Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 66. 93.19    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
 67. 93.21    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 68. 93.29    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 69. 94.99.16.01    Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
 70. 96.04    Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)
 71. 96.09.19.16    Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
 •      Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά\καταλύματα
 •      Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
Διαβάστε επίσης