Χρηστικά

Πώς οι 12 δόσεις προς την Εφορία γίνονται 120 (παραδείγματα)


Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα μηνιαία ποσά πληρωμής, αυξάνοντας τις δόσεις

Οι οφειλέτες του  Δημοσίου έχουν πλέον τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη ρύθμιση των 12 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και να μεταβούν στη νέα ρύθμιση, η οποία παρέχει δυνατότητα εξόφλησης μέχρι 120 δόσεις.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το μηνιαίο ποσό για την αποπληρωμή των υφιστάμενων χρεών προς το δημόσιο και ο οφειλέτης παίρνει σημαντική «ανάσα».

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ευκαιρία αναδιάρθρωσης του χρέους των νοικοκυριών ή των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και εντάχθηκε στη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην έρθουν σε δυσμενέστερη θέση όσοι αποπλήρωναν έστω και με δυσκολία τα υφιστάμενα χρέη τους. Εάν οι φορολογούμενοι που είχαν ενταχθεί στις 12 δόσεις παρέμειναν σε αυτές και δεν μπορούσαν να μεταβούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, σίγουρα θα ήταν αδικία.

Η δυνατότητα μετάβασης από 12 δόσεις στις μέχρι 120 δόσεις, παρέχεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

Ειδικότερα, ο οφειλέτης μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα του taxisnet και να επιλέξει την ένταξη στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές είτε είναι σε 12 είτε σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Με την ένταξη επιτυγχάνει να επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων οφειλών του με έκπτωση, μάλιστα, τουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν ήδη συσσωρευτεί.

Ακόμη, εάν το ετήσιο εισόδημα που απέκτησε το 2017 είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, θα γλιτώσει και τις επιβαρύνσεις από τους τόκους με τους οποίους θα βαρύνεται το ποσό της συνολικής οφειλής.

Παραδείγματα

  1. Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 9.500 ευρώ το έτος 2017, ο οποίος έχει τρέχον χρέος προς την εφορία ύψους 1.500 ευρώ το οποίο έχει εντάξει στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Στη ρύθμιση  των 12 δόσεων έχουν απομείνει 6 δόσεις ύψους 250 ευρώ κάθε μία. Τώρα το ποσό των 1.500 ευρώ, μπορεί να το εντάξει στη νέα ρύθμιση και να το αποπληρώσει σε 50 δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Δηλαδή εκεί που έδινε 250 ευρώ τον μήνα τώρα θα δίνει 30 ευρώ.
  2. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, ο οποίος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων και απομένει να αποπληρώσει ποσό ύψους 6.000 ευρώ στις 8 δόσεις που απομένουν, ύψους 750 ευρώ κάθε μήνα. Τώρα έχει τη δυνατότητα να ενταχθείς τη νέα ρύθμιση και να αποπληρώσει το χρέος των 6.000 ευρώ, σε 51 δόσεις ύψους 117,65 ευρώ εκάστη.
  3. Οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ με ένα τέκνο και οφειλή 6.000 ευρώ η οποία είναι ενταγμένη στη ρύθμιση των 12 δόσεων, από την οποία απομένουν 9 δόσεις. Μέχρι σήμερα καταβάλει το ποσό των 666,67 ευρώ τον μήνα.  Τώρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στο νέο καθεστώς και να ρυθμίσει το υπόλοιπο της οφειλής των 6.000 ευρώ που είναι στη ρύθμιση των 12 δόσεων, σε 60 δόσεις ύψους 100 ευρώ κάθε μία.
  4. Οφειλέτης με εισόδημα 23.000 ευρώ και τρέχουσα οφειλή 1.000 ευρώ η οποία είναι ενταγμένη στις 12 δόσεις ύψους 83,33 ευρώ κάθε μία. Από τις 12 δόσεις απομένουν για αποπληρωμή 7 δόσεις ήτοι ποσό ύψους 583,33 ευρώ. Ο φορολογούμενος μπορεί να μεταταχθεί στη νέα ρύθμιση και να καταβάλει το ποσό της οφειλής που απομένει, σε 25 δόσεις, αλλά επειδή το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι μικρότερο των 30 ευρώ, η οφειλή θα ρυθμιστεί σε 19 δόσεις ύψους 30,70 ευρώ τον μήνα.
Διαβάστε επίσης