Οικονομία

Πρώην αντιπρόεδρος ΕΚΤ: Έτσι μπορεί να εκδοθεί γρήγορα «κορονοομόλογο»


Την άποψή του για το πώς μπορεί να εκδοθεί άμεσα ένα είδος ευρωομολόγου, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, καταθέτει ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Βίτορ Κονστάντσιο.

Ο Πορτογάλος οικονομολόγος, σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει: «Ένας γρήγορος τρόπος για να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κρίσης με κοινό ευρωπαϊκό χρέος είναι να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκδώσει ομόλογα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει κατ΄ εξαίρεση προγράμματα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, υπό τη ρήτρα έκτακτης ανάγκης της ΣΛΕΕ παράγραφος 122.2».

Η παράγραφος της Συνθήκης του Μάαστριχτ στην οποία αναφέρεται ο κ. Κονστάντσιο προβλέπει: «Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα απόφαση.»