Πολιτική

Πρώην βουλευτές και αποτυχόντες υποψήφιοι της ΝΔ επικεφαλής του Ταμείου Παρακαταθηκών


Ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Σταμάτης, που διετέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής στις τελευταίες εκλογές,  τοποθετήθηκε πρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέλος ΔΣ του Ταμείου ορίσθηκε και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αθανάσιος Γιαννόπουλος, που διετέλεσε υφυπουργός Υγείας.

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ ορίστηκε η Γεωργία - Χριστίνα Γιοβάνη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, πρώην τραπεζικό στέλεχος.

Τα άλλα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου:

Αναστάσιος Αβραντίνης, δικηγόρος, που ήταν υποψήφιος της ΝΔ στην Α' Πειραιά στις τελευταίες εκλογές, ενώ το 2015 είχε κατεβεί με το Ποτάμι
Ιουλία Αρμάγου, Προϊσταμένη  ΓΔ  Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών.
Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.
Δημήτριος Τσιαντής, μέλος ΔΣ της ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Βασίλειος Πολυμερόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ
Λεωνίδας Ζώννιος, Οικονομολόγος
Γεώργιος Παπαπαύλου, πολιτικός επιστήμων
Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης, οικονομολόγος

Διαβάστε επίσης