Αγορές

Προσφορές 187,5 εκατ. ευρώ δέχθηκε για 3μηνα έντοκα ο ΟΔΔΗΧ


Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 10ης Ιουλίου 2019, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ με τιμή στο 99,942.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.