Οικονομία

Προσλήψεις Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών από την ΕΕΤΑΑ


Στην πρόσληψη 58 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διαρκείας έως 36 μηνών, για τις ανάγκες 47 δήμων, θα πραγματοποιήσει μέσω ΑΣΕΠ, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αντικείμενο της εργασίας τους θα είναι μεταξύ άλλων «η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η διευκόλυνση επικοινωνίας τους με τα Κέντρα Κοινότητας και φορείς του κράτους, η υποβοήθηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών κι η εν γένει συμβολή τους στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και κοινωνικού αποκλεισμού».