Οικονομία

Προτάσεις ΕΣΑμεΑ στη Βουλή για το νέο ν/σ του Υπουργείου Υγείας


Στην ακρόαση των φορέων κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας και ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας», κατέθεσε τις προτάσεις της, αλλά και τους επιμέρους προβληματισμούς της ΕΣΑμεΑ, ο γενικός της γραμματέας Γιάννης Λυμβαίος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση ο κ. Λυμβαίος τόνισε: «Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ΕΣΑμεΑ είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος τριτοβάθμιος φορέας εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, αποτελούμενος από φορείς αμιγώς ΑμεΑ, Χρονίων Παθήσεων, Γονείς-Κηδεμόνες και οικογένειες των ατόμων αυτών.

Οι γενικές μας παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου:

 1. Στο παρόν σχέδιο νόμου αναφέρονται κάποιες «προτεραιότητες» για μερικές μόνο κατηγορίες παθήσεων και λείπουν σημαντικές ομάδες χρονίων παθήσεων. Για να είναι ολοκληρωμένο ένα σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία, θα πρέπει η Πολιτεία να εντάσσει όλες τις κατηγορίες χρονίων παθήσεων και αναπηριών.
 2. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε δράσεις-μέτρα για την Πρόληψη (τις οποίες όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί τις προωθούν με θέρμη)
 3. Δεν υπάρχει μέριμνα για την προ, περι-γεννητική περίοδο
 4. Οι δομές της ΠΦΥ δεν είναι ανεπτυγμένες σε όλη την επικράτεια και είναι υποστελεχωμένες για να αναλάβουν και τις δράσεις – μέτρα για την δημόσια υγεία
 5. Οι θέσεις που αναφέρονται στις ΥΠΕ για γιατρούς Δημόσιας Υγείας και γιατρούς εργασίας πιστεύουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν, μιας και είναι δυσεύρετοι.
 6. Δεν γίνεται καμία αναφορά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στελέχωσης στα Νοσοκομεία τα οποία υπολειτουργούν.
 7. Θεωρούμε πως αναφέρεται η δημιουργία ενός ακόμη Οργανισμού, ο οποίος είναι καταδικασμένος να μείνει στα χαρτιά και μόνο, μιας και δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό για να διεκπεραιώσει με ολιστική προσέγγιση το πολύ σημαντικό έργο της Δημόσιας υγείας.
 • Παρατηρήσεις επί του άρθρου 3: Σε αυτό προβλέπεται σύνταξη Πενταετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης, Ειδικών Σχεδίων Δράσης, Ετήσιας Έκθεσης για την Υγεία του Πληθυσμού κ.τ.λ.

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι αναλώνεται σημαντικό κεφάλαιο ανθρώπινου δυναμικού σε εκπόνηση εκθέσεων, οι οποίες δεν συνδέονται δομικά μεταξύ τους ώστε οι επιμέρους διαπιστώσεις να μπορέσουν να επιφέρουν τροποποιήσεις .

Επίσης, η δημιουργία Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, μπορεί να θεωρηθεί ως θετική εξέλιξη, αλλά οι ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται, καθιστούν αδύνατη την ένταξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων/Σωματείων στο Μητρώο. Και αυτό γιατί η οικονομική επιβάρυνση που προϋποθέτουν είναι μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία.

 • Άρθρο 4 : Αναφέρονται γενικά κάποιοι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι ποιοι είναι αυτοί οι δημόσιοι φορείς και γιατί δεν αναφέρεται ο ΕΟΠΥΥ; Επίσης δεν αναφέρεται από πού θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα.
 • Άρθρο 5: Δομές και Όργανα Δημόσιας Υγείας
 • Σε αυτό το άρθρο δεν αναφέρεται ο ΕΟΠΥΥ ως εθνικός πληρωτής.
 • Άρθρο 8: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
 • Σε αυτό το άρθρο δημιουργείται το ερώτημα αν η δράση των εθελοντικών οργανώσεων δράσεων δημόσιας υγείας θα γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών. Ποια είναι η ωφέλεια των νέων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας για τους ασθενείς?
 • Άρθρο 10: Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)
 • Να δηλώσω ότι: η ενημέρωση που είχαμε από τους υπουργούς Επικρατείας και Υγείας για τη συμπερίληψη στην επιτροπή μας καλύπτει, δεν έχω κάποια παρατήρηση, και περιμένουμε να το δούμε γραμμένο στο κείμενο που θα τεθεί προς ψήφιση.
 • Άρθρο 12: Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)
 • Η εν λόγω επιλογή θεωρούμε ότι δεν γίνεται με διαφάνεια και με κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά αλλά χωρίς να προβλέπεται η σύσταση δημόσιου μητρώου εμπειρογνωμόνων. Επιπροσθέτως δεν προβλέπεται η υποχρεωτική διαβούλευση με συλλογικούς φορείς ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
 • Άρθρο 15: Τροποποίηση άρθρου 13Α του ν. 3370/2005. Σε αυτό το άρθρο θίγεται το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων χωρίς να έχει προηγηθεί η γνώμη της ΕΝΙSA, της κοινοτικής αρχής για την ασφάλεια των δικτύων που εδρεύει στην Ελλάδα. Επίσης για τη νομοθέτηση διάταξης που αφορά προσωπικά δεδομένα απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας θα εισακουσθούν, θα γίνουν δεκτές και θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο, στην κατεύθυνση της ορθής πρακτικής σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», καταλήγει.

Ο κ. Λυμβαίος κατέθεσε στην Επιτροπή το υπόμνημα με όλες τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της ΕΣΑμεΑ.