Επιχειρήσεις

Διάσωση επιχειρήσεων με μοντέλο Creta Farms – Λίστα 170 εταιρειών, πρωτοβουλίες ΥΠΑΝ


Ένα νέο μοντέλο κυβερνητικής δράσης για τη διάσωση και την εξυγίανση  μεγάλων βιώσιμων επιχειρήσεων μπαίνει σε εφαρμογή και θα δοκιμασθεί στην πράξη τους επόμενους μήνες. «Οδηγός» η εμπειρία από την επιτυχή προσπάθεια διαμεσολάβησης του υπουργού Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη για τη διάσωση της αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms με συμφωνία ιδιοκτητών-μεγαλομετόχων και πιστωτριών τραπεζών.

Το νέο μοντέλο δεν περιλαμβάνει  αυστηρούς  κανόνες και προκαθορισμένες δράσεις. Συνίσταται στην ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς του υπουργείου Ανάπτυξης και κυβερνητικών παραγόντων, προς άρση των δυσκολιών που ανακύπτουν λόγω αρνητικής στάσης ιδιοκτητών, μεγαλομετόχων και διοικήσεων εταιρειών – ή και των τραπεζών.

Στόχος θα είναι η  επίτευξη συμφωνιών για την διευθέτηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, στα πλαίσια σχεδίων αναδιάρθρωσης, αναστήλωσης και εξυγίανσης βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης.

Το υπουργείο Ανάπτυξης – και προσωπικά ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης -  θα παρεμβαίνουν ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με προβληματική διαχείριση, διαμεσολαβώντας για την επίτευξη συμφωνιών με τις τράπεζες, αλλά και για την διεθέτηση εσωτερικών προβλημάτων  από αντιπαραθέσεις  και διαφορετικές επιχειρηματικές στρατηγικές μεγαλομετόχων – όπως στην περίπτωση της Creta Farms.

Σχεδιάζεται ουσιαστικά να συστηματοποιηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε σε πολλές περιπτώσεις (διάσωση «Μαρινόπουλου» κλπ) ο πρώην υπουργός Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρης.

Όπως προκύπτει από χθεσινές δηλώσεις του ΥΠΑΝ Αδ. Γεωργιάδη,  υπάρχει ήδη έτοιμη λίστα 170 επιχειρήσεων, για τις οποίες μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης και να γίνουν παρεμβάσεις  προς επίτευξη συμφωνιών διάσωσης-αναδιάρθρωσης.

Οι πρωτοβουλίες θα αναληφθούν σε συνεννόηση και συνεργασία με τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις επιχειρήσεις και γνωρίζουν από «πρώτο χέρι» τις ιδιαιτερότητες τους.

Διαβάστε επίσης