Αγορές

Στο -0,4% το επιτόκιο για τα τρίμηνα έντοκα


Στα 812,5 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό που άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε το επιτόκιο, όντας στο -0,4%.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,39 φορές, έναντι 1,85 στην προηγούμενη δημοπρασία.