Οικονομία

Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο


Με ρυθμό 0,9% έτρεξε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Από τη σύγκριση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Ιανουαρίου 2020 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2019 προέκυψε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018.

Ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου του 2019, παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019, παρουσίασε μείωση 1,3% έναντι μείωσης επίσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε επίσης