Τράπεζες

Στον ΕΦΚΑ οριστικά ο ΛΕΠΕΤΕ: Αλλαγές στις συντάξεις, ελάφρυνση για την Εθνική


Τροπολογία αποτρέπει το σχηματισμό μεγάλων προβλέψεων από την τράπεζα. Οι συντάξεις μειώνονται, αλλά από το 2025.

Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, η οποία δίνει τέλος στην αβεβαιότητα για το σχηματισμό προβλέψεων από την Εθνική Τράπεζα και οδηγεί σε μείωση των επικουρικών συντάξεων.

Με τη ρύθμιση, τροποποιείται ο νόμος Πετρόπουλου, του 2019, που υποχρέωνε την Εθνική να καταβάλλει πρόσθετη εισφορά 40 εκατ. ευρώ το χρόνο για μια πενταετία, ποσό που οριζόταν ότι θα επαναπροσδιοριζόταν στο τέλος της περιόδου, με βάση αναλογιστική μελέτη.

Η νέα ρύθμιση καταργεί αυτή την υποχρέωση της τράπεζας και ορίζει ότι θα πληρώνει πρόσθετες εισφορές με συντελεστή 12% επί των μισθών του προσωπικού ως το 2032. Με αυτό τον τρόπο, η τράπεζα δεν έχει πλέον την υποχρέωση να εγγράψει πρόβλεψη με βάση το λογιστικό πρότυπο IFRS-9 για τις μελλοντικές καταβολές, αφού τα ποσά που θα πληρώνει θα καταγράφονται ως τρέχουσα ασφαλιστική εισφορά.

Για τους συνταξιούχους, η τροπολογία οδηγεί σε μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τύπος υπολογισμού τους κατά δυσμενή τρόπο, όπως αναφέρουν στο Σin νομικοί που γνωρίζουν το θέμα. Προβλέπεται, όμως, ότι οι διαφορές που προκύπτουν στον υπολογισμό θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται μέχρι το τέλος του 2024 ως προσωπική διαφορά, κάτι που σημαίνει ότι οι μειώσεις... μεταχρονολογούνται και θα ισχύσουν από το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τη νέα ρύθμιση τροποποιείται διάταξη του 2019  (νόμος 4618/2019, άρθρο 24)  αναφορικά με την υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ειδικού ΛΕΠΕΤΕ και του Ειδικού ΛΕΠΕΤΕ –Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-EΦΚΑ.

Επίσης, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλομένης επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους αυτής. Σε περίπτωση που το καταβλητέο κατά τις 31/12/2019 ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει μετά τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προσωπική διαφορά μέχρι τις 31/12/2024. Από 1/1/2025 και εφεξής οι συντάξεις καταβάλλονται στο ποσό που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή τους.

Προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, η οποία ανέρχεται για τα έτη 2018 -2032 σε ποσοστό 12% επί των μικτών αποδοχών των απασχολουμένων στην ΕΤΕ, προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει η επιβάρυνση που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ από την ένταξη σε αυτόν, των παραπάνω ασφαλισμένων. Με την επιπρόσθετη εισφορά της ΕΤΕ για τα έτη 2019 και 2020 συμψηφίζεται η επιπρόσθετη εισφορά που έχει καταβληθεί από την ΕΤΕ στο τέως ΕΤΕΑΕΠ κατ΄εφαρμογή της διάταξης του 2019.

Διαβάστε επίσης