Ενέργεια

Συνεργασία ΕΔΕΥ και CRU για έρευνες υδρογονανθράκων


Συμφωνία με την Αρμόδια Αρχή της Ιρλανδίας, Commission for Regulation of Utilities (CRU), υπέγραψε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

Οι δύο φορείς θα έχουν συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της ασφάλειας των υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι η Ιρλανδία αποτελεί γεωγραφικό αντίποδα offshore της Ελλάδος και διαθέτει εμπειρία στις διαδικασίες υπεράκτιας ασφάλειας και τις εν γένει εργασίες πετρελαίου. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η ύπαρξη στην Ιρλανδία περιοχών με βαθιά ύδατα, για τις οποίες οι μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες έχουν εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωσση, ότι αντίστοιχες συμφωνίες έχουν υπογραφεί με την Ιταλία και την Κροατία.