Οικονομία

Συνεργασία ΟΑΕΔ και ΕΙΕΑΔ στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης


Πρωτόκολλο συνεργασίας για την αξιοποίηση και την επέκταση της τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων επιστημονικής τεκμηρίωσης στη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και στην περαιτέρω διασύνδεση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, ο διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) Αριστοτέλης Βαβουγυιός.

Κύριο αντικείμενο της ενισχυμένης συνεργασίας αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, που προβλέπει τα βασικά μεγέθη, τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς εργασίας και εντοπίζει τις αντιστοιχίες σε επίπεδο επαγγέλματος, κλάδου και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, προβλέπεται η συνεργασία στην εκπόνηση μεθοδολογιών και μελετών και στην ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων.

Προβλέπεται, επίσης, η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, η συγγραφή άρθρων, εκθέσεων και μονογραφιών, η παρουσίαση πορισμάτων και, συνολικά, η στενότερη συνεργασία με κάθε τρόπο που θα προάγει το μελετητικό και ερευνητικό έργο των δύο φορέων στο θέμα της διάγνωσης αναγκών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, στην αγορά εργασίας. Η πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ερευνητικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Με αφορμή την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το ΕΙΕΑΔ, ο διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Σκοπός αυτής της ουσιαστικής συνεργασίας είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και η εντατικοποίηση της χρήσης αναλυτικών εργαλείων και μεθοδολογιών στο σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στους σύγχρονους ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς, η λήψη στρατηγικών αποφάσεων και η άσκηση δημόσιων πολιτικών πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά και από ενδελεχή ανάλυση και επεξεργασία των πραγματικών δεδομένων. Η σημερινή πρωτοβουλία ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑΔ επισφραγίζει και με τυπικό τρόπο τη μακρά συνεργασία των δύο φορέων και τον κοινό μας στόχο για μία δημόσια διοίκηση απαλλαγμένη από παλαιές παθογένειες, που επιδιώκει, μέσω στοιχείων και επιστημονικής ανάλυσης, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και τον ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο των πολιτικών της».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΕΙΕΑΔ Αριστοτέλης Βαβουγυιός, ανέφερε: «Κεντρικός άξονας της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, που συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει και οπτικοποιεί, δεδομένα της αγοράς εργασίας μέσα από ένα εξελιγμένο πληροφορικό σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας. Οι αναλύσεις του εξετάζουν τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας, τον αντίκτυπό της στην προσφορά και ζήτηση εργασίας και τη διαχρονική επίδοση των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Τα δεδομένα του Μηχανισμού προέρχονται από πηγές, όπως το ΟΠΣ-ΟΑΕΔ, η ΕΛΣΤΑΤ, το πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης επαγγελμάτων και προσόντων ESCO».

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΟΑΕΔ